Ανακοίνωση εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Μάθημα: ΙΑΕ902 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (Ε’ έτος)

Γραπτή εξέταση: Τρίτη 12-9-2023 ώρα 17:30 στο Κτήριο της Ιατρικής

Δηλώσεις: https://forms.gle/CFigLzCxEu1agWkz5 μέχρι Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Μάθημα: ΙΑΕ919 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ (Ε’ έτος – επιλογής)

Προφορική εξέταση: Τετάρτη 6-9-2023 ώρα 17:30 στο Κτήριο της Ιατρικής

Δηλώσεις: https://forms.gle/vDiPrV4RsUfyFwxe9 μέχρι Δευτέρα 4-9-2023.

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις αρχίζουν την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις να έχετε την Ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ή άλλο μέσω ταυτοποίησης.