Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης

Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης

Η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας βασίζεται στη συνδυαστική απόκτηση τόσο επιστημονικών γνώσεων όσο και τεχνικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα ουσιώδες και νευραλγικό στοιχείο στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση πολλών κλινικών καταστάσεων.  
Η Ιατρική Προσομοίωση με χρήση προγραμμάτων υπολογιστών και με ανθρώπινους προσομοιωτές παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης κλινικών δεξιοτήτων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς.   
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ναεξοικειωθούν με διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγόριθμους και να τελειοποιήσουν τεχνικές δεξιότητες μέσα από μια ποικιλία προγραμμάτωνπροσομοίωσης ειδικών κλινικών καταστάσεων και συμβαμάτων.