Εκπαίδευση

Μαθήματα σε φοιτητές

Η Αναισθησιολογική Κλινική συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: 

 • «Αναισθησιολογία» (υποχρεωτικό μάθημα, εξαμήνου Ι)  
 • «Θεραπεία Πόνου» (επιλεγόμενο μάθημα, εξαμήνου Θ) 
 • «Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική» (υποχρεωτικό μάθημα, εξαμήνου Δ, διδασκαλία από κοινού με καθηγητές άλλων ιατρικών ειδικοτήτων) 
 • «Επείγουσα Ιατρική» (υποχρεωτικό μάθημα, ΣΤ’ έτος). 

Στα πλαίσια των διδακτικών υποχρεώσεων και της βελτιστοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών, η Αναισθησιολογική Κλινική οργάνωσε το Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, στο οποίο οι φοιτητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εκπαιδεύονται σε προσομοιωτές υψηλής ποιότητας.  
Η συγγραφική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ της Κλινικής είναι πλούσια. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Αναισθησιολογικές Κλινικές των Νοσοκομείων της Πάτρας, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης, εκδόθηκαν διδακτικά βιβλία για την Περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών, την Περιοχική Αναισθησία, τις Πρώτες Βοήθειες, τη Διοισοφάγειο καρδιο-υπερηχογραφία, την Περιεγχειρητική φροντίδα καρδιοχειρουργικών ασθενών κ.ά. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αναισθησιολογικής Κλινικής 

Τα μαθήματα στους ειδικευόμενους Ιατρούς γίνονται σύμφωνα με τις προτάσεις της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας σε ενότητες και ακολουθούν εξετάσεις ανά εξάμηνο. Το εκπαιδευτικό έργο βασίζεται σε καλά δομημένο ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θεωρητικών μαθημάτων για όλους τους γιατρούς της Κλινικής (ειδικούς και ειδικευόμενους), καθώς και σε ασκήσεις επικαιροποίησης τεχνικών δεξιοτήτων.  

Στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η κλινική συμμετέχει αλλά και οργανώνει  συνέδρια και σεμινάρια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Συνέδρια  

Πόρτο Χέλι, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2021. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, ο Διευθυντής κ Π. Τζίμας.  

Σεμινάρια  
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20-21 Μαΐου 2017, Ιωάννινα.  
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 16-17 Απριλίου 2016, Ιωάννινα 
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5-6 Μαρτίου 2016, Ιωάννινα 
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10-11 Οκτωβρίου 2015, Ιωάννινα
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 19-20 Σεπτεμβρίου 2015, Ιωάννινα 
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 21-22 Απριλίου 2015, Ιωάννινα
 • Σεμινάριο Ιατρικής Προσομοίωσης, Κέντρο Ιατρικής Προσομοίωσης, Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 14-15 Μαρτίου 2015, Ιωάννινα