Ειδίκευση στην Αιματολογία

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για ειδίκευση στην Αιματολογία

Στους ειδικευόμενους παρέχονται πολλαπλές εκπαιδευτικές ευκαιρίες όπως: καθημερινή διδακτική Ιατρική επίσκεψη, ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσια συμμετοχή προσκεκλημένων ομιλητών, η Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία και το εαρινό σχολείο Αιματολογίας του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (http://idelhema.gr/), βιβλιογραφικές παρουσιάσεις, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή σεμινάρια και συνέδρια, και ενεργός συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές που διεξάγονται στην κλινική.

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Illinois του Chicago (UIC), καθώς και μιας στενότερης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα Τμήματα Ιατρικής των δύο Πανεπιστημίων, η Ελευθερία Χατζημιχαήλ, MD, PhD Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε στο Global Bone Marrow Transplant (GlobalBMT) Program του UIC από 5/8/2019 έως 14/9/2019 μαζί με άλλους 3 Αιματολόγους από την Ουκρανία και τη Νιγηρία.

Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν σκοπό την εκπαίδευση ιατρών Αιματολόγων με σκοπό να αναπτύξουν την αυτόλογη και αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στις χώρες τους. Η συνεργασία της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων με το Division of Hematology/Oncology του UIC εκτός από την ενεργοποίηση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων στον ΠΓΝ Ιωαννίνων περιλαμβάνει επίσης τηλεϊατρική (telemedicine), εκπαίδευση ειδικευομένων Αιματολογίας και φοιτητών στη Μεταμόσχευση στο UIC, οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα.  Οι ειδικευόμενοι αλλά και οι ειδικευμένοι ιατροί της Αιματολογικής Κλινικής συμμετείχαν στο UIC Global BMT Virtual Training Program από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο του 2021 με σκοπό την εκπαίδευση στη Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Στην εικόνα από αριστερά προς τα δεξιά: Dr. Abiola Bolarinwa (Νιγηρία), Dr Eleftheria Hatzimichael (Ελλάδα), Dr. Damiano Rondelli, the Michael Reese Professor of Hematology, Chief of Hematology/Oncology and BMT, και Ιδρυτής του GlobalBMT Προγράμματος και ο Dr Peter Ogundeji (Νιγηρία) στη Μονάδα Μεταμόσχευσης του University of Illinois στο Chicago.

Η Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική Ιωαννίνων ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για μια εναρμονισμένη βασική εκπαίδευση για την απόκτηση της ειδικότητας της Αιματολογίας.

Το διαβατήριο του Αιματολόγου είναι μια εξατομικευμένη περιγραφή μιας σφαιρικής αιματολογικής εκπαίδευσης που έχει προταθεί από διάφορες εθνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς. Η πρώτη έκδοση δημοσιεύθηκε το 2005. Το 2011 έγινε αναθεώρηση της 1ης έκδοσης. Το Διαβατήριο του Αιματολόγου  δημιουργήθηκε και ανανεώθηκε με μια διαδικασία από τη βάση προς την κορυφή και τη συμμετοχή εθνικών αιματολογικών εταιρειών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Η αγγλική on line έκδοση του Διαβατηρίου του Αιματολόγου εδώ

Εξωτερικά Ιατρεία