Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

μέχρι και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στα online ερωτηματολόγια των μαθημάτων “Αναισθησιολογία” και “Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική” τα οποία έχουν στόχο να μελετήσουν την ποιότητα του κάθε μαθήματος.

Τα ερωτηματολόγια βρίσκονται αναρτημένα στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε το μενού «Αξιολόγηση» το οποίο  σας  παραπέμπει στα διαθέσιμα προς αξιολόγηση μαθήματά σας.

Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να απαντηθεί οποιαδήποτε στιγμή από το κινητό ή τον Η/Υ σας. Η συμμετοχή και ανατροφοδότηση από όλους σας είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Τα ερωτηματολόγια αυτά αποτελούν μέρος της συνεχούς αξιολόγησης για τη Διασφάλιση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις απαντήσεις σας .