Αιματολογική Κλινική

Κλινικό Έργο

Αιματολογική Κλινική

Η Αιματολογική Κλινική προσφέρει σε 24ωρη βάση, καθημερινά, εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα.
Στην κλινική νοσηλεύονται:

  • ασθενείς με διάγνωση Οξείας Λευχαιμίας, Hodgkin και Μη Hodgkin Λεμφωμάτων, Πολλαπλού Μυελώματος, Μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων και Μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασιών καθώς και διαταραχών των αιμοπεταλίων για λόγους θεραπείας ή αντιμετώπισης επιπλοκών και
  • ασθενείς που χρήζουν εξειδικευμένων αιματολογικών δοκιμασιών για διαγνωστικούς σκοπούς (μυελόγραμμα, κυτταρομετρία ροής, κυτταρογενετικές και μοριακές αναλύσεις).  

Η Αιματολογική Κλινική με καταγεγραμμένες 28 κλίνες ήταν η μοναδική Κλινική με πληρότητα >100% για το 2019 (στατιστικά στοιχεία ΠΓΝ Ιωαννίνων).

Η Αιματολογική Κλινική εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2015 για την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας

No: 20001210005562/19

 

Εξωτερικά Ιατρεία

Τ: +302651099859