Θεραπεία Πόνου – Εξεταστική Ιουνίου 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές που μπορούν και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα “Θεραπεία Πόνου” να επικοινωνήσουν μέσω mail με την Γραμματεία έως και την Τετάρτη 6/7/2022.