Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές, μέχρι και την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στα online ερωτηματολόγια των μαθημάτων "Αναισθησιολογία" και "Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική" τα οποία έχουν στόχο να μελετήσουν την ποιότητα του κάθε μαθήματος. Τα ερωτηματολόγια βρίσκονται αναρτημένα στο σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr στον οποίο έχετε πρόσβαση εισάγοντας τα...